חזרה

תחלואה

התפתחות פיזיולוגית תקינה בגיל הרך ומניעת תחלואה הנגרמת על ידי גורמים סביבתיים כגון תזונה לקויה

קשר למוביליות

חשיבות

קריטי

הגיל הרך (0-3)

חשוב

גיל הינקות (4-6)

על מה להשפיע

דרך מה להשפיע

לידה עד שש

הגיל הרך וגיל הינקות

תחלואה בת מניעה
עיכובים בהתפתחות פיזיולוגית

הגיל הרך וגיל הינקות

תזונה נכונה, ידע ומסוגלות הורית, ניטור וטיפול מוקדם

איך להשפיע