חזרה

שליטה עצמית

היכולת לפעול באופן המקדם מטרות ארוכות טווח, תוך חיזוק התנהגויות רצויות, דחיית פיתויים והימנעות מהתנהגויות בעלות השלכות שליליות

קשר למוביליות

שליטה עצמית היא רכיב הכרחי ברגולציה עצמית של התנהגות. היא מאפשרת התנהלות יעילה, גמישה ומסתגלת וקביעה והשגת מטרות, ושומרת מפני התנהגות אימפולסיבית לא מיטיבה. שליטה עצמית קשורה למוביליות חברתית גם באופן ישיר (הצלחה במדדים רלוונטיים) וגם באופן מתווך דרך "מלכודות" בגיל ההתבגרות (שימוש בסמים, הריון, נשירה מבית הספר וכיו"ב)

חשיבות

קריטי

ינקות עד תחילת בית ספר יסודי

חשוב

סוף חטיבה עד תחילת תיכון

מקורות

Moffitt, Arseneault, Belsky, Dickson, Hancox et al. (2011). "A gradient of childhood self-control predicts health, wealth, and public safety". Proc Natl Acad Sci.

Piquero, Farrington & Jennings (2010). "Self-control interventions for children under age 10 for improving self-control and delinquency and problem behaviors". Campbell Systematic Reviews.

Duckworth & Steinberg (2015), "Unpacking Self-Control", Child Development Perspectives.

Kochanska et al. (2001). "The Development of Self-Regulation in the First Four Yeas od Life", Child Development.

Reynolds et al. (2017). "How does school climate impact academic achievement? An examination of social identity processes". School Psychology International.

על מה להשפיע

דרך מה להשפיע

לידה עד שש

ינקות עד תחילת בית ספר יסודי

ויסות רגשי
פונקציות ניהוליות

ינקות עד תחילת בית ספר יסודי

Quality of connection with significant adults (mainly the parent-child relationship).
Quality teacher-student connection
Supervision-oriented pedagogy, attention, and planning

גילאי על-יסודי

סוף חטיבה עד תחילת תיכון

ניהול דחפים

סוף חטיבה עד תחילת תיכון