חזרה

שייכות

אמונה עצמית לגבי מידת ההתאמה בין אדם לסביבתו, בהקשרים משמעתיות בחיים (כגון לימודים, עבודה, וכדומה)

קשר למוביליות

תחושת השייכות משפיעה על מוטיבציה, מסייעת להסתגלות ומשפיעה על התמדה והישגים לימודיים בחטיבת הביניים ובתיכון

חשיבות

קריטי

במעבר בין החטיבה לתיכון ושנות התיכון

חשוב

במעבר בין היסודי לחטיבה ובשנות החטיבה

על מה להשפיע

דרך מה להשפיע

גילאי יסודי

מעבר בין היסודי לחטיבה

תחושת שייכות כיתתית
תחושת שייכות בית ספרית

מעבר בין היסודי לחטיבה

איכות הקשר עם המורים והתלמידים
אופן ניהול הכיתה של המורה
תחושת ביטחון בבית הספר
מידת התמיכה של המורים ועירנותם לצרכי התלמידים

גילאי על-יסודי

חטיבה

תחושת שייכות כיתתית
תחושת שייכות בית ספרית

מעבר בין החטיבה לתיכון ובתיכון

תחושת שייכות כיתתית
תחושת שייכות בית ספרית

חטיבה

איכות הקשר עם המורים והתלמידים
אופן ניהול הכיתה של המורה
תחושת ביטחון בבית הספר
מידת התמיכה של המורים ועירנותם לצרכי התלמידים

מעבר בין החטיבה לתיכון ובתיכון

איכות הקשר עם המורים והתלמידים
אופן ניהול הכיתה של המורה
תחושת ביטחון בבית הספר
מידת התמיכה של המורים ועירנותם לצרכי התלמידים