חזרה

עישון

קשר למוביליות

עישון סיגריות מגביר סיכוי למחלות, גורר עמו הוצאות גבוהות הן עבור רכישתן והן כתוצאה מהטיפול בתחלואה וההתמודדות עם ההיעדרות המוגברת מהעבודה הנגרמת מהן

חשיבות

חשוב

סוף חטיבה ותיכון

מקורות

Kiiskinen, Vartiainen, Puska & Pekurinen (2002). "Smoking-related costs among 25 to 59 year-old males in a 19-year individual follow-up", National Library of Medicine.

Campbell et al. (2008). "An informal school-based peer-led intervention for smoking prevention in adolescence (ASSIST): a cluster randomized trial", National Library of Medicine.

Thomas, McLellan & Perera (2013). "School-based programs for preventing smoking", National Library of Medicine.

על מה להשפיע

דרך מה להשפיע

גילאי על-יסודי

סוף חטיבה ותיכון

הפסקה ומניעה של עישון

סוף חטיבה ותיכון

גיוס מובילי דעה, העלאת מודעות, טיפול קוגניטיבי התנהגותי מותאם תכנית, מדיניות בית ספרית