חזרה

עיכובים התפתחותיים

קשיים וחסמים הגורמים לעיכוב בהגעה לאבני דרך התפתחותיות, מבחינה פיזיולוגית, קוגניטיבית, שפתית או תקשורתית

קשר למוביליות

עיכובים התפתחותיים שאינם מטופלים כהלכה מגבירים את הסיכוי להישגים אקדמיים נמוכים, בעיות רגשיות ולבעיות התנהגותיות

חשיבות

קריטי

הגיל הרך (0-3)

חשוב

גיל הינקות (4-6)

מקורות

שביט, פרידמן, גל, ווקניג. (2018). אי שיוויון מתהווה בגיל הרך: על הקשר בין עוני, גירויים חושיים, התפתחות הילד והישגים. מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל

Anderson, L. M., Shinn, C., Fullilove, M. T., Scrimshaw, S. C., Fielding, J. E., Normand, J., & Task Force on Community Preventive Services. (2003). The effectiveness of early childhood development programs: A systematic review. American journal of preventive medicine24(3), 32-46.‏

Forness, S. R., Serna, L. A., Nielsen, E., Lambros, K., Hale, M. J., & Kavale, K. A. (2000). A model for early detection and primary prevention of emotional or behavioral disorders.

Williams, J., & Holmes, C. A. (2004). Improving the Early Detection of Children with Subtle Developmental Problems. Journal of Child Health Care8(1), 34–46.

Glascoe, F. P. (2000). Early detection of developmental and behavioral problems. Pediatrics in Review21(8), 272-280.

Holland, M. L., Malmberg, J., & Peacock, G. G. (2017). Emotional and behavioral problems of young children: Effective interventions in the preschool and kindergarten years. Guilford Publications.

Zwaigenbaum, L., Bryson, S., & Garon, N. (2013). Early identification of autism spectrum disorders. Behavioural brain research251, 133-146.

Bolten, Margarete & Pirke, Karl-Martin & Buske-Kirschbaum, Angelika & Wurmser, Harald & Papousek, Mechthild & Hellhammer, Dirk. (2005). Influence of Stress during Pregnancy on HPA Activity and Neonatal Behavior. Annals of the New York Academy of Sciences. 1032. 228-30.

Evans, G.W. and Fuller‐Rowell, T.E. (2013), Childhood poverty, chronic stress, and young adult working memory: the protective role of self‐regulatory capacity. Dev Sci, 16: 688-696.

Torche, Florencia & Shwed, Uri. (2015). The Hidden Costs of War: Exposure to Armed Conflict and Birth Outcomes. Sociological Science. 2. 558-581.

Hobel, Calvin & Goldstein, Amy & Barrett, Emily. (2008). Psychosocial Stress and Pregnancy Outcome. Clinical obstetrics and gynecology. 51. 333-48.

על מה להשפיע

דרך מה להשפיע