חזרה

משקל לידה נמוך

משקל 2500 גרם או פחות בעת הלידה

קשר למוביליות

משקל לידה נמוך מגביר את הסיכוי למוות בעריסה, לעיכובים בהתפתחות הקוגניטיבית והפיזית, ולמחלות כרוניות

חשיבות

קריטי

היריון

על מה להשפיע

דרך מה להשפיע

איך להשפיע