חזרה

כישורים מתמטיים

היכולת להבין ולזהות את תפקידה של המתמטיקה בעולם, לבצע שיקולים מבוססים היטב, להשתמש ולעסוק במתמטיקה בדרכים ובאופנים המתאימים לחיי הפרט של אדם מודע, אחראי, מועיל ובעל יכולת התבוננות ותגובה לנעשה סביבו

קשר למוביליות

הישגים מתמטיים משפיעים על הישגים ביתר התחומים, על השכלה גבוהה ועל הכנסה. היעדרם משפיע על נשירה

חשיבות

קריטי

גיל ינקות ויסודי

חשוב

המעבר בין היסודי והחטיבה, בין החטיבה לתיכון ובשנות התיכון

מקורות

אייל קמחי ואריק הורוביץ (2015), "החשיבות של היקף לימודי המתמטיקה בתיכון ללימודים אקדמיים ולקריירה העתידית של התלמידים בישראל", מכון טאוב

Jordan, Kaplan, Ramineni, & Locuniak, (2009). "Early math matters: Kindergarten number competence and later mathematics outcomes", Developmental Psychology.

Siegler et al. (2012). "Early Predictors of High School Mathematics Achievement", Psychological Science.

Li-Grining, Votruba-Drzal, Maldonado-Carreño, Haas, (2010), "Children's early approaches to learning and academic trajectories through fifth grade", Dev Psychology.

Siegler & Ramani, (2009), "Playing Linear Number Board Games-But Not Circular Ones-Improves Low-Income Preschoolers' Numerical Understanding, Journal of Educational Psychology.

Siegler & Ramani (2008). "Playing linear numerical board games promotes low-income children's numerical development". Developmental Science.

Seigler (2009), " Improving the Numerical Understanding of Children From Low-Income Families", Child Development Perspectives.

Räsänen, Salminen, Wilson, Aunio, & Dehaene, (2009). "Computer-assisted intervention for children with low numeracy skills". Cognitive Development.

Slavin & Cheung (2013), " The effectiveness of educational technology applications for enhancing mathematics achievement in K-12 classrooms: A meta-analysis", Educational Research Review.

Heller & Greenleaf (2007). "Literacy Instruction in the Content Areas: Getting to the Core of Middle and High School Improvement", ERIC

Slavin et al. (2009). "Effective Reading Programs for the Elementary Grades: A Best-Evidence Synthesis", Review of Educational Research.

על מה להשפיע

דרך מה להשפיע

לידה עד שש

גיל ינקות עד יסודי

יכולות נומריות בסיסיות

גיל ינקות עד יסודי

חשיפה למתמטיקה בחיי היומיום, מקצועיות ההוראה, יכולות מטא-קוגניטיביות (פיקוח, בקרה, זיכרון), ליווי המעבר בין הגן לביה"ס

גילאי יסודי

יסודי

הבנת שברים

מעבר בין יסודי לחטיבה

תלמידאות

יסודי

מקצועיות ההוראה

מעבר בין יסודי לחטיבה

ליווי המעבר וטיפול בהיעדרויות

גילאי על-יסודי

מעבר בין חטיבה לתיכון

תלמידאות

תיכון

הבדלים מגדריים במוטיבציה
יכולות מתמטיות גבוהות
תבניות, מודלים, אלגברה, תהליכי גזירה וכיו"ב

מעבר בין חטיבה לתיכון

ליווי המעבר וטיפול בהיעדרויות

תיכון

מקצועיות ההוראה, חיזוק מוטיבציה, תוכניות מותאמות אישית