חזרה

כישורים חברתיים

כישורי תקשורת, אמפתיה, אכפתיות, יכולת לחלוק ונטייה לשתף פעולה המאפשרים לתקשר ביעילות עם אחרים, ליצור ולשמר מערכות יחסים ולהימנע מתגובות חברתיות בלתי מקובלות

קשר למוביליות

כישורים חברתיים בילדות ובהתבגרות משפיעים על מגוון תוצאות חיוביות בבגרות, כגון תעסוקה, הכנסה והשכלה

חשיבות

חשוב

כל הגילאים

מקורות

Crowley, Greenberg & Jones (2015). "Early Social-Emotional Functioning and Public Health: The Relationship between Kindergarten Social Competence and Future Wellness", American Journal of Public Health.

Rebecca & Taylor et al. (2017). "Promoting Positive Youth Development Through School-Based Social and Emotional Learning Interventions: A Meta-Analysis of Follow-Up Effects", Child Development.

Guralnick (1999), "Sequential Analysis of the Social Play of Young Children with Mild Developmental Delays", Journal of Young Intervention.

Howes, Phillipsen & Peisner-Feinberg (2000). "The Consistency of Perceived Teacher–Child Relationships between Preschool and Kindergarten". Journal of School Psychology.

על מה להשפיע

דרך מה להשפיע

לידה עד שש

ינקות מוקדמת

זיהוי והבנת רגשות של הפרט
הבחנה בין רגשות
מחשבות והתנהגות
קשב משותף

ינקות מאוחר

ויסות רגשי
הבעת רגשות
הקשבה
זיהוי רגשות ומחשבות של הזולת (TOM)

ינקות מוקדמת

איכות אינטראקציה הורה-ילד, תיווך של אינטראקציות חברתיות

ינקות מאוחר

איכות אינטראקציה הורה-ילד, תיווך של אינטראקציות חברתיות

גילאי יסודי

יסודי

התחשבות בנקודת מבטו של הזולת
הפנמה של מושגי ההדדיות וההוגנות
ניצני שיתוף פעולה
התמודדות עם אחרות

יסודי

איכות הקשר עם מבוגרים משמעותיים, איכות הקשר הרגשי וההוראתי בין התלמיד למורה, מאפייני הקשר עם קבוצת השווים, ניהול הכיתה והתמודדות עם קשיים התנהגותיים.
כמות, איכות ומגוון התנסויות חברתיות עם קבוצת השווים ומקורות סמכות. ידע וכלים להתמודדות עם סיטואציות חברתיות לא מוכרות

גילאי על-יסודי

חטיבה ותיכון

שיתוף פעולה
פתרון בעיות
התמודדות עם קונפליקטים

חטיבה ותיכון

כמות, איכות ומגוון התנסויות חברתיות עם קבוצת השווים ומקורות סמכות. ידע וכלים להתמודדות עם סיטואציות חברתיות לא מוכרות