חזרה

כישורים אורייניים

מיומנויות קריאה וכתיבה העומדות בבסיס יכולות החשיבה, התקשורת ורכישת הדעת

קשר למוביליות

יכולות אורייניות ביסודי ובחטיבת הביניים משפיעות על הצלחה ביתר המקצועות, ומכאן גם על הסיכוי לקבל תעודת בגרות, על איכותה, על ציוני הפסיכומטרי ועל הסיכוי להמשיך ללימודים גבוהים.

חשיבות

קריטי

גיל ינקות והגיל הרך

חשוב

שנות בית הספר היסודי הראשונות

מקורות

דוד מעגן (2017), "ניבוי הישגים עתידיים של תלמידים בישראל באמצעות מבחני המיצ"ב", הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה – אגף בכיר חינוך וחברה

Carniero, Crawford & Goodman (2007), "The Impact of Early Cognitive and Non-Cognitive Skills on Later Outcomes", Centre for the Economics of Education, LSE.

Chen & Chalhoub-Deville, (2012), "Differential and long-term language impact on math", Language Testing.

Einarsdóttir, Símonardóttir & Björnsdóttir, (2016), "The Predictive Value of Preschool Language Assessments on Academic Achievement: A 10-Year Longitudinal Study of Icelandic Children", NIH National Library of Medicine.

Duncan et al. (2007), "School Readiness and Later Achievement", The American Psychological Association.

Carlisle, Mcbride‐chang, Nagy & Nunes, (2010). "Effects of Instruction in Morphological Awareness on Literacy Achievement: An Integrative Review", Reading Research Quarterly.

Neuman & Marulis, (2010), "The Effects of Vocabulary Intervention on Young Children’s Word Learning: A Meta-Analysis", Review of Educational Research.

Beck & McKeown, (2014), "Effects of vocabulary instruction on measures of language processing: Comparing two approaches", Early Childhood Research Quarterly.

על מה להשפיע

דרך מה להשפיע

לידה עד שש

גיל ינקות והגיל הרך

אוצר מילים (דבור)
להבין ולהשתמש במילים מרובות בהקשרים שונים
מודעות אורתוגרפית
לזהות אותיות ולהבין כי יש קשר בניהן לבין צלילים
מודעות פונולוגית
לגלות מודעות ליחידות בעלות הביטוי הצלילי מהן מורכבות מילים

גיל ינקות והגיל הרך

איכות הקשר עם מבוגרים משמעותיים, חשיפה לשפה מדוברת וכתובה, חשיפה לסביבה אוריינית, הגברת עניין בקריאה

גילאי יסודי

יסודי מוקדם

אוצר מילים (דבור וכתוב)
להבין ולהשתמש במילים מרובות בהקשרים ובמשלבים שונים שונים
מודעות מורפולוגית
לגלות מודעות לרכיב המבני של מילים, ובפרט למבני נטייה ומבני גזירה ולפרק מילים לרכיביהן השונים

יסודי מוקדם

איכות הקשר עם מבוגרים משמעותיים, חשיפה לסביבה אוריינית במשלבים שונים, כישורים מטא-קוגניטיביים של למידה וזיכרון