חזרה

השמנה

המדד המקובל למדידת השמנה הוא ה- BMI (Body mass Index) המוגדר כמשקל הגוף בקילוגרמים חלקי ריבוע הגובה במטרים. השמנת יתר מוגדרת כמצב בו מדד ה- BMI גבוה מ-03

קשר למוביליות

השמנת יתר פוגעת גם עבור נשים וגם עבור גברים בגובה השכר, בבריאות הנפשית ובמצב הכלכלי לאור הגידול בהוצאות למימון טיפול בתחלואה הנגרמת ממנה

חשיבות

חשוב

מגן חובה עד סוף החטיבה

מקורות

אברהים, עבוד ושטרן (2013). "המדריך לטיפול בסוכרת", המועצה הלאומית לסוכרת, משרד הבריאות

בשאראת וטור-סיני (2017. "דרושה תכנית חירום לאומית: סוכרת והשמנה באוכלוסיה הערבית", רפואת אורחות חיים

Cawley (2015). "An economy of scales: A selective review of obesity's economic causes, consequences, and solutions", National Library of Medicine.

Brunello & D'Hombres (2016). "Does body weight affect wages? Evidence from Europe", National Library of Medicine.

Janssen et al. (2005). "Comparison of overweight and obesity prevalence in school-aged youth from 34 countries and their relationships with physical activity and dietary patterns", Obesity Reviews.

Stice, Shaw & Marti (2006). "A meta-analytic review of obesity prevention programs for children and adolescents: the skinny on interventions that work", National Library of Medicine.

De Bourdeaudhuij et al (2011). "School-based interventions promoting both physical activity and healthy eating in Europe: a systematic review within the HOPE project", National Library of Medicine.

על מה להשפיע

דרך מה להשפיע

לידה עד שש

מגן חובה עד סוף החטיבה

שינוי הרגלים תזונתיים והתנהגותיים

מגן חובה עד סוף החטיבה

שינוי הרגלים והתנהגות במסגרת המשפחתית, פעילות גופנית

גילאי יסודי

מגן חובה עד סוף החטיבה

שינוי הרגלים תזונתיים והתנהגותיים

מגן חובה עד סוף החטיבה

שינוי הרגלים והתנהגות במסגרת המשפחתית, פעילות גופנית

גילאי על-יסודי

מגן חובה עד סוף החטיבה

שינוי הרגלים תזונתיים והתנהגותיים

מגן חובה עד סוף החטיבה

שינוי הרגלים והתנהגות במסגרת המשפחתית, פעילות גופנית