חזרה

דפוס חשיבה מתפתח

תפיסה עצמית לגבי יכולות שונות (כגון אינטליגנציה, יכולת מתמטית, וכד',) המתאפיינת באמונה כי יכולות אלו ניתנות לשינוי ולשיפור.

קשר למוביליות

דפוס חשיבה מתפתח משפיע לטובה על הישגים לימודיים (המגדילים מוביליות) במהלך חטיבת הביניים, התיכון והלימודים האקדמיים. בפרט, הוא ממתן השפעות של מעמד סוציו-אקונומי נמוך ואפליה מסוגים שונים על ההישגים הלימודיים. כיוון שהנחת המוצא היא כי ביכולתם לשפר את יכולותיהם וכי אלה אינן בגדר נתון, הם נוטים להציב לעצמם יעדי למידה (בניגוד ליעדי תוצאה), יש להם מוטיבציה גבוהה יותר ללמידה, והם מתמודדים טוב יותר עם חסמים ועם כישלונות.

חשיבות

קריטי

חטיבה ותיכון

חשוב

גיל רך ותחילת יסודי

מקורות

Dweck (2007). "The Perils and Promises of Praise".

Dweck, Paunesku & Claro (2016). "Growth mindset tempers the effects of poverty on academic achievement", PNAS.

Blackwell, Trzesniewski & Dweck (2007). "Implicit Theories of Intelligence Predict Achievement across an Adolescent Transition: A Longitudinal Study and an Intervention", Child Development.

Mueller & Dweck (1998). "Praise for intelligence can undermine children's motivation and performance". Journal of Personality and Social Psychology.

על מה להשפיע

דרך מה להשפיע

לידה עד שש

גיל ינקות והגיל הרך

אופן השיפוט העצמי (מקובע או מתפתח)
הערכה עצמית של יכולות

גיל ינקות והגיל הרך

מתן פידבק הנסמך על התנהגותו המשתנית של הילד והמאמצים שהוא משפיע ולא בהתייחס לתכונות אופי

גילאי על-יסודי

חטיבה ותיכון

אופן השיפוט העצמי (מקובע או מתפתח)
ערך עצמי ותפיסת מסוגלות, דפוסי התנהגות ביחס לכישלונות

חטיבה ותיכון

יש להמשיך להסתמך על תהליכי פידבק בין המתבגר לבין דמויות משמעותיות, דוגמת מורים. בנוסף, יש להדגיש את יכולתו של הפרט להשתנות ולהשתפר באמצעות מתן דוגמאות והסברים אמינים ומשכנעים על יכולת זו