חזרה

לחץ

תחושת מצוקה הנובעת מפגיעה במצב האיזון כתוצאה מגירוי מוחשי או פסיכולוגי. תחושה זו עשוייה להוביל לקושי בהתמודדות עם גורם הלחץ וחוסר הסתגלות התנהגותי, פסיכולוגי (דיכאון וחרדה) או פיסיולוגי (דיכוי המערכת החיסונית, לחץ דם גבוה וכיו"ב).
גורם חוסם

קשר למוביליות

על פי מחקרים בפסיכולוגיה התנהגותית, למצבי לחץ שלילי וכרוני עשויות להיות השפעות פסיכולוגיות הרסניות: לחץ עשוי להוביל לפגיעה ביכולות כדוגמת תכנון לטווח רחוק, לקיחת סיכונים, קשב וכיו"ב, אשר בתורם מובילים להתנהגות אימפולסיבית, קושי בהתנהלות מוכוונת מטרה, העדפת ההווה על העתיד וכיו"ב גורם מסביר למרכזיות המשתנה "עישון" באבחנה בין קבוצות באוכלוסיות רבות: מחקרים מראים שלחץ בכלל ולחץ בעבודה בפרט מתווך את הקשר הנפוץ בין מעמד חברתי-כלכלי ובין התנהגות בריאותית, כמו צריכת ירקות, ספורט והימנעות מעישון.

מקורות

Haushofer, Johannes, and Ernst Fehr. 2014. “On the Psychology of Poverty.” Science 344 (6186): 862–67

הישגים רצויים

גיל 26-35

אוכלוסיות מפתח

  • פרטים מרקע מוחלש
אחד הגורמים המשמעותיים ללחץ הוא מחסור חומרי