חזרה

ידע

ידע עצמי: היכרות של הפרט עם עצמו (נטיותיו, כישוריו, יכולותיו, חוזקותיו וחולשותיו) ידע על עולם התעסוקה: היכרות של הפרט עם עולם העבודה (מקצועות שונים ומאפייניהם - תנאי עבודה, סביבת עבודה, כישורים ויכולות נדרשים), עם הדרישות שמסלולים שונים מציבים והדרך למלאן
גורם מקדם

קשר למוביליות

ידע עצמי: ההיכרות האישית של הפרט עם נטיותיו, יכולותיו חוזקותיו, חולשותיו וערכיו מאפשרת לו לחדד את היררכיית החשיבויות של תפקידי חייו השונים ולתכנן עתיד מותאם שמהווה ביטוי אותנטי של תפיסה עצמית (ולא של נורמות וסטראוטיפים). ידע על עולם התעסוקה: היכרות של הפרט עם עולם העבודה והתעסוקה, כמו גם רכישת ידע ויכולות כלליים אודות התנהלות בחיים בוגרים, מאפשרת למבוגרים בהתהוות לבנות לעצמם תכנית, מותאמת, ריאלית ובת השגה

מקורות

Whiston, S. C., & Cinamon, R. G. (2015). The Work-Family Interface: Integrating Research and Career Counseling Practice. The Career Development Quarterly, 63(1), 44-56 Jepsen, D. A., & Sheu, H. (2003). General job satisfaction from a developmental perspective: Exploring choice-job matches at two career stages. Career Development Quarterly, 52, 162–179 Ferrari, L., Nota, L., & Soresi, S. (2012). Evaluation of an intervention to foster time perspective and career decidedness in a group of Italian adolescents. Career Development Quarterly, 60, 82–96 Lapan, R. T., & Kosciulek, J. F. (2001). Toward a community career system program evaluation framework. Journal of Counseling and Development, 79, 3–15

הישגים רצויים

גיל 18-25
 • היכרות ואישור עצמיים

  הפרט רוכש מודעות לערכיו, נטיותיו, שאיפותיו, מטרותיו ונטיותיו, מאשרר אותם ומזהה קונפליקטים אפשריים בניהם

  דוגמאות להתערבויות

 • ידע רלוונטי

  הפרט רוכש ידע אודות מקצועות שונים, כיווני תעסוקה, דרישותיהם, זכויותיו, התנהלות פיננסית וכיו"ב

  דוגמאות להתערבויות

 • מיומנויות הצגה עצמית

  הפרט רוכש יכולות הצגה עצמית (בקורות חיים, ברשתות וירטואליות, בראיונות עבודה וכיו"ב)

  דוגמאות להתערבויות

 • מיומנויות חיפוש ידע

  הפרט רוכש יכולות חיפוש ידע אודות כיווני השכלה/הכשרה/תעסוקה שונים, והדרכים לממשם

  דוגמאות להתערבויות

אוכלוסיות מפתח

 • פרטים מרקע מוחלש
אחד החסמים של פרטים מרקע מוחלש הוא היעדר הון חברתי מחבר ומגשר אשר מהווים ערוץ משמעותי לרכישת ידע רלוונטי לתכנון עתידי מיטבי