חזרה

השכלה אקדמית

סיום הלימודים וקבלת תואר באחת מהאוניברסיטאות והמכללות המורשות בארץ או בחו"ל
גורם מקדם

קשר למוביליות

השכלה אקדמית היא דרישת סף במשרות רבות, בעיקר במשרות עם הכנסה גבוהה. כמו כן, גם כאשר השכלה אקדמית אינה דרישת סף, היא מהווה 'סיגנל' למעסיקים אודות כישורים, יכולות התמדה ומוטיבציה ובכך נותנות יתרון לבעלי השכלה אקדמית, ולא בכדי: צליחת האתגר שבהשגת תואר אקדמי כרוכה בשיפור כישורים רבים הרלוונטיים לשוק התעסוקה

מקורות

Ayalon, H., & Yogev, A. (2005). Field of study and students’ stratification in an expanded system of higher education: The case of Israel. European sociological review, 21(3), 227-241. Gofen, A. (2009). Family capital: How first‐generation higher education students break the intergenerational cycle. Family Relations, 58(1), 104-120.

הישגים רצויים

גיל 18-25

אוכלוסיות מפתח

  • פרטים מרקע מוחלש
מחקרים מצביעים על כך שפרטים מרקע סוציו-אקונומי מוחלש הולכים פחות להשכלה אקדמית