חזרה

הכשרה מקצועית איכותית

הכשרה מקצועית איכותית מהווה ערוץ אלטרניטיבי למוביליות חברתית, במקביל לערוץ ההשכלה האקדמית, בזכות היותה: (1) מושכת קהל יעד מתאים (2) מתאפיינת בשיעור מסיימים גבוה/שיעור נשירה נמוך (3) מאפשרת השתלבות מהירה בתעסוקה איכותית ומכניסה
גורם מקדם

קשר למוביליות

על פי מחקרי הערכה רבים, הכשרה מקצועית איכותית מגדילה את סיכויי העסקה ואת יכולת ההשתכרות, ובכך מהווה מסלול אלטרנטיבי למוביליות חברתית עבור צעירים שלא רכשו השכלה אקדמית או שהשכלתם לא מובילה אותם לתעסוקה איכותית. בישראל, ערוץ ההכשרה המקצועית אינו אפקטיבי: מניתוחי הלמ"ס עולה כי השתתפות בהכשרה מקצועית (שנתיים ומעלה) כמעט שאינה מבחינה בין הקבוצות באוכלוסיות השונות. זאת בשונה מהשכלה אקדמית שנמצאה כמשתנה מרכזי בהבחנה בכלל האוכלוסיות. ממצא זה תואם את הנתונים אודות: (1) ביקוש מועט - בתחום החינוך המקצועי-טכנולוגי, רק כ-12,000 מתחילים מסלול הכשרה במכללות טכנולוגיות בשנה (2) שיעור המסיימים הנמוך – בתחום החינוך המקצועי/טכנולוגי, רק כ-50% מקבלים דיפלומה (3) פחות מ-50% מהלומדים משתלבים בתעסוקה במקצוע אותו למדו (4) השכר הממוצע של בוגרי ההכשרות המקצועיות נמוך משמעותית מהשכר הממוצע במשק

מקורות

Tripney, J., Hombrados, J., Newman, M., Hovish, K., Brown, C., Steinka‐Fry, K., & Wilkey, E. (2013). Technical and vocational education and training (TVET) interventions to improve the employability and employment of young people in low‐and middle‐income countries: A systematic review. Campbell Systematic Reviews, 9(1), 1-171. Brunello, G., & Rocco, L. (2015). The effects of vocational education on adult skills and wages: What can we learn from PIAAC?. Eichhorst, W., Rodríguez-Planas, N., Schmidl, R., & Zimmermann, K. F. (2015). A road map to vocational education and training in industrialized countries. ILR Review, 68(2), 314-337.

הישגים רצויים

גיל 18-25
 • הקניית ידע ומיומנויות כלליות

  שיפור הידע של הפרט בנושאי ליבה וחיזוק כישוריו הרכים

  דוגמאות להתערבויות

 • שיפור התאמה

  שיפור ההתאמה בין נושא ההכשרות לבין המשתתפים בהן מבחינת יכולות, נטיות ומוטיבציה כללית

  דוגמאות להתערבויות

 • שת"פ עם מעסיקים

  יצירת שיתופי פעולה עם מעסיקים ליצירת התמחויות, on the job training, מיקוד תכנים, רגישות תרבותית וכיו"ב

  דוגמאות להתערבויות

אוכלוסיות מפתח

 • פרטים מרקע מוחלש
 • ערבים
 • חרדים