חזרה

הון חברתי מחבר

מערך קשרים חזקים ואיכותיים שמחזיק הפרט עם בתוך קבוצת השייכות שלו (כוללת בני משפחה, חברים, שכנים) המתאפיין ביחסי הדדיות, שייכות ואמון ומספק סוגים שונים של תמיכה (פיננסית, אינסטרומנטלית, זהותית ורגשית)
גורם מקדם

קשר למוביליות

מחקרים מהארץ ומהעולם מצביעים על היעדר הון חברתי מחבר - אשר מוביל להיעדר תמיכה פיננסית, אינסטרומנטלית, אינפורמטיבית ורגשית - כחסם מרכזי להצלחה, הן בשלבי המעבר לחיים הבוגרים, הן בהתמדה בבחירות והסתגלות לשינויים, והן בהתמודדות עם משברים

מקורות

Abbott, M., & Reilly, A. (2019). The Role of Social Capital in Supporting Economic Mobility. Cohen, S., & Wills, T. A. (1985). Stress, social support, and the buffering hypothesis. Psychological bulletin, 98(2), 310. Fernandes-Alcantara. A. L., (2014). Volnurable youth: Background and Policies. Washington, DC. Congressional Research Service Sulimani-Aidan, Y. (2020). Social networks during the transition to adulthood from the perspective of Israeli care leavers and their social workers. Children and Youth Services Review, 105075. Sulimani-Aidan, Y., & Melkman, E. (2018). Risk and resilience in the transition to adulthood from the point of view of care leavers and caseworkers. Children and Youth Services Review, 88, 135-140.

הישגים רצויים

גיל 18-25
גיל 26-35
 • הזדמנויות לבניית רשתות

  ריבוי הזדמנויות לפרט לבניית רשתות חברתיות, התנסות בהקשרים חברתיים שונים ויצירת ומקורות תמיכה

  דוגמאות להתערבויות

 • כישורים חברתיים

  הפרט רוכש יכולות התמודדות עם מכשולים אפשריים דרך יצירת קשרים חברתיים, והאפשרות לבקש תמיכה

  דוגמאות להתערבויות

 • מקורות תמיכה חלופיים

  נוכחות של דמות/יות יציבה/ות בחייו של הפרט המספקת/ות תמיכה רגשית ונפשית

  דוגמאות להתערבויות

אוכלוסיות מפתח

 • פרטים מרקע מוחלש
 • נשים
 • פרטים נון קונפורמיסטים בחברות מסורתיות
משתנים רלוונטיים לרשת תמיכה הם דומיננטים במיוחד באבחנה בין "מוביליות" ל"כל השאר" ובין "עוני" ל"כל השאר" בקרב חילונים וחילוניות מרקע של עוני. היעדר רשת תמיכה הוא חסם שמסביר הבדלים מעניינים שנמצאו בניתוחי הלמ"ס בין דתיים וחילוניים. בפרט: היעדר רשת תמיכה הוא אחד ההסברים למדוע בקרב דתיים, היות רווק או גרוש הוא משתנה שמבדיל בין קבוצת ה"עוני" ל"כל השאר", ומדוע המשתנה "מספר ילדים" מתנהג אחרת בקרב דתיים וחילונים (בקרב דתיים, מרובי ילדים הם פחות בקבוצת ה"עוני" בעוד המצב הפוך בקרב חילונים)