חזרה

הון חברתי מגשר

מערך קשרים המחבר בין הפרט לבין פרטים מחוץ לקבוצת השייכות שלו (כלומר, פרטים מקבוצות אתנית, מעמדית, דתית שונות) ומספק נגישות למגוון רחב יותר של אפשרויות תעסוקתיות ולימודיות
גורם מקדם

קשר למוביליות

על פי מחקרים רבים, הון חברתי מגשר נמצא קשור לתוצאות כלכליות ותעסוקתיות שונות כדוגמת יותר המלצות למעסיקים, הרחבה של ידע והזדמנויות תעסוקתיות, פרודוקטיביות גבוהה יותר בעבודה, היעדר אבטלה ואף שכר גבוה יותר.

מקורות

Brown, M., Setren, E., & Topa, G. (2016). Do informal referrals lead to better matches? Evidence from a firm’s employee referral system. Journal of Labor Economics, 34(1), 161–209 McDonald, S. (2015). Network effects across the earnings distribution: Payoffs to visible and invisible job finding assistance. Social Science Research, 49, 299–313. Smith, S. S. (2016). Job finding among the poor: Do social ties matter? In D. Brady & L. M. Burton (Eds.), The Oxford handbook of the social science of poverty (pp. 438–461). Oxford, UK: Oxford University Press. Greve, A., Benassi, M., & Sti, A. D. (2010). Exploring the contributions of human and social capital to productivity. International Review of Sociology, 20(1), 35–58.

הישגים רצויים

גיל 18-25
  • הזדמנויות לבניית רשתות

    ריבוי הזדמנויות לפרט לבניית רשתות חברתיות, התנסות בהקשרים חברתיים שונים ויצירת ומקורות תמיכה

    דוגמאות להתערבויות

  • רשתות עמיתים

    בניית רשתות עמיתים עבור הפרט בהקשרים מגוונים

אוכלוסיות מפתח

  • פרטים מרקע מוחלש
מחקרים שונים מצביעים על העובדה שהון חברתי מגשר מחולק בצורה לא שוויונית באוכלוסייה. לפרטים מרקע מוחלש יש פחות הזדמנויות לייצר הון חברתי מגשר וקיימים גם חסמים, כדוגמת הקושי בהדדיות, אשר מעכבים או מונעים את יצירתו