חזרה

גירושים/פרידה

הסיום הפורמלי של הנישואין בין שני בני זוג
גורם חוסם

קשר למוביליות

גירושים/פרידה, בעיקר במשפחות עם ילדים, מורידים את היציבות הכלכלית של כל אחד מבני הזוג ומעלים את הסיכוי ליפול מתחת לקו העוני. מעבר לפגישה הכלכלית, גירושים/פרידה פוגעים בהון החברתי של כל אחד מבני הזוג, בשל העובדה שבמקרים רבים החברים של בני הזוג נשארים הקשר רק עם אחד מבני הזוג סטטוס של גרוש/פרוד הוא משתנה שמבחין בין עוני לאלו שאינם בעוני ובין אלו שעלו בסולם החברתי בהשוואה להוריהם לאלו שלא, בכל קבוצות האוכלוסייה פרט לנשים ערביות.

מקורות

Forste, R., & Heaton, T. B. (2004). The divorce generation: Well-being, family attitudes, and socioeconomic consequences of marital disruption. Journal of Divorce & Remarriage, 41(1-2), 95-114. Braver, S. L., Shapiro, J. R., & Goodman, M. R. (2006). Consequences of divorce for parents. Handbook of divorce and relationship dissolution, 313-337. Uunk, W. (2004). The economic consequences of divorce for women in the European Union: The impact of welfare state arrangements. European Journal of Population/Revue europeenne de demographie, 20(3), 251-285.

הישגים רצויים

גיל 26-35

אוכלוסיות מפתח

  • פרטים מרקע מוחלש
ההשפעות הכלכליות של גירושים/פרידה הרסניות יותר עבור פרטים מרקע מוחלש