חזרה

בריאות לקויה

פרטים הסובלים מ: תחלואה כרונית (כדוגמת סכרת, מחלות קרדיו-וסקולאריות, מחלות נשימתיות, דלקת פרקים וכיו"ב). גורמי הסיכון למחלות כרוניות כוללים (אך לא מוגבלים ל) יתר לחץ דם, רמות שומנים גבוהות בדם, השמנה, חוסר פעילות גופנית, עישון והרגלי תזונה לקויים. מולטי מורבידיות, אשר אינן ניתנות לריפוי, ודורשות מהפרט תחזוק וטיפול תמידיים.
גורם חוסם

קשר למוביליות

בהיעדר טיפול מתאים, תדיר והולם, תחלואה כרונית מביאה לקשיים בתפקוד ואשפוזים חוזרים מרובים וגורמת לתוצאות שליליות בתחום התעסוקה. לדוגמה, פרטים עם מחלות כרוניות עובדים בין 4% ל-6% פחות שעות שבועיות מפרטים בריאים ומרוויחים בין 6% ל-9% פחות. תחלואה כרונית מהווה גם גורם סיכון לאבטלה ואיבוד תעסוקה

מקורות

Van Rijn, R., et al., (2014), “Influence of poor health on exit from paid employment: a systematic review.” Occupation and environmental medicine, Vol. 71, No. 4, pp. 295-301. Schuring M., Burdorf L., Kunst A. and J. Mackenbach, (2007), “The effects of ill health on entering and maintaining paid employment: evidence in European countries”, Journal of Epidemiology & Community Health. Vol. 6, No. 7, pp. 597–604 Schunck, R. and B.G. Rogge (2012), "Unemployment and Smoking: Causation, Selection, or Common Cause? Evidence from Longitudinal Data. SOEP Paper 491", The German Socio-Economic Panel Study at DIW Berlin available at: http://ssrn.com/abstract=2166748 Sassi, F. et al. (2009), "Improving Lifestyles, Tackling Obesity: The Health and Economic Impact of Prevention Strategies", OECD Health Working Papers, No. 48. Paris, OECD Publishing, 2009 אמה אברבוך, שלומית אבני (עורכות) (2014). אי שוויון בבריאות וההתמודדות אתו. משרד הבריאות, מינהל תכנון אסטרטגי וכלכלי, 2014 המרכז לבקרת מחלות. (2013) דוח שרת הבריאות על העישון בישראל. ירושלים 2013

הישגים רצויים

גיל 18-25
גיל 26-35
 • הגברת מעורבות ושיפור תקשורת

  חיזוק הבנת המטופל את מצבו והגברת מעורבתו בטיפול

  דוגמאות להתערבויות

 • טיפול מונע ופרואקטיביות

  מעבר מהמתנה פאסיבית למטופלים לזיהוי פרטים בקבוצות סיכון ונקיטת יוזמה אקטיבית

  דוגמאות להתערבויות

 • מנגנוני אחריותיות

  הפחתה במספר הטעויות, תקלות ובעיות הבטיחות באמצעות מנגנוני אחריותיות ברורים

  דוגמאות להתערבויות

 • רצף טיפולי

  יצירת מנגנונים להגברת הרצף הטיפולי בין שירותים, מרפאות ובין אשפוז לקהילה

  דוגמאות להתערבויות

 • שותפות עם מטופלים

  יצירת שותפויות פעילות עם מטופלים להעצמה והגברת מעורבות

  דוגמאות להתערבויות

אוכלוסיות מפתח

 • כלל האוכלוסיות
 • פרטים מרקע מוחלש
תחלואה כרונית היא נפוצה יותר בקרב פרטים ממעמד סוציואקונומי נמוך, כמו גם גורמי הסיכון לה, כדוגמת עישון, תזונה לקוייה והיעדר פעילות גופנית