חזרה

בדידות

פער בין רצונו של האדם למערכות יחסים חברתיות לבין קשריו החברתיים בפועל. בדידות, שהינה התפיסה של האדם על מצבו החברתי, מובחנת מבידוד חברתי, אשר מתייחס לכמות האובייקטיבית של הקשרים החברתיים בהם הפרט מעורב. תחושת בדידות לרוב מניעה לפעולה (או הימנעות) באופן דומה לרעב וצמא המהווה רמז פנימי המפעיל התנהגות אשר תמנע פגיעה – במקרה הזה, הימנעות מאינטראקציות חברתיות לא מספקות
גורם חוסם

קשר למוביליות

בדידות עשוייה להוביל לבעיות רגשיות כדוגמת דיכאון וחרדה אשר בתורם מביאים לתוצאות תעסוקתיות ובריאותיות שליליות. כמו כן, בדידות עשוייה להוביל להתנהגויות של הימנעות ופוגמת בכישורים חברתיים, כישורים ניהוליים ויכולת תכנון ארוך טווח. בניתוח נתוני הלמ"ס, בדידות נמצאה כמשתנה שמבחין בין הקבוצות השונות באוכלוסיות רבות - גם בקרב פרטים לגביהם מתקיימים תנאים אחרים להצלחה. מחקרי אורך מדגימים כי דיכאון וחרדה בקרב צעירים (18) מקטינים את הסיכוי למצוא עבודה ומגדילים את הסיכון לבעיות נפשיות ולהתנהגות בריאותית מסוכנת.

מקורות

Masi, C. M., Chen, H. Y., Hawkley, L. C., & Cacioppo, J. T. (2011). A meta-analysis of interventions to reduce loneliness. Personality and Social Psychology Review, 15(3), 219-266. Cacioppo, S., Grippo, A. J., London, S., Goossens, L., & Cacioppo, J. T. (2015). Loneliness: Clinical import and interventions. Perspectives on Psychological Science, 10(2), 238-249. Cacioppo, J. T., Hughes, M. E., Waite, L. J., Hawkley, L. C., & Thisted, R. A. (2006). Loneliness as a specific risk factor for depressive symptoms: cross-sectional and longitudinal analyses. Psychology and aging, 21(1), 140. Victor, C. R., & Yang, K. (2012). The prevalence of loneliness among adults: a case study of the United Kingdom. The Journal of psychology, 146(1-2), 85-104. Seepersad, S. S. (2005). Understanding and helping the lonely: an evaluation of the LUV Program (pp. 4002-4002). University of Illinois at Urbana-Champaign. Matthews, T., Danese, A., Caspi, A., Fisher, H. L., Goldman-Mellor, S., Kepa, A., ... & Arseneault, L. (2019). Lonely young adults in modern Britain: findings from an epidemiological cohort study. Psychological medicine, 49(2), 268-277.

הישגים רצויים

גיל 18-25
 • הזדמנויות לבניית רשתות

  ריבוי הזדמנויות לפרט לבניית רשתות חברתיות, התנסות בהקשרים חברתיים שונים ויצירת ומקורות תמיכה

  דוגמאות להתערבויות

 • כישורים חברתיים

  הפרט רוכש יכולות התמודדות עם מכשולים אפשריים דרך יצירת קשרים חברתיים, והאפשרות לבקש תמיכה

  דוגמאות להתערבויות

 • מקורות תמיכה חלופיים

  נוכחות של דמות/יות יציבה/ות בחייו של הפרט המספקת/ות תמיכה רגשית ונפשית

  דוגמאות להתערבויות

 • תפיסות אדפטיביות

  הפרט משנה את תפיסותיו ואופני הפרשנות שלו, אשר מובילים לבידודו החברתי הנתפס

  דוגמאות להתערבויות

אוכלוסיות מפתח

 • כלל האוכלוסיות