ברוכות הבאות וברוכים הבאים למפת האקוסיסטם

מפה זו מציגה גורמים ברמת הסביבה המשפיעים על מוביליות חברתית בגילֵי לידה עד 18.

השאלה שהמפה מבקשת לענות עליה: כיצד ניתן למקסם קידום של מוביליות חברתית דרך גורמים סביבתיים?

המפה מציגה 28 גורמים הרשומים מסביב למעגל המייצג אקוסיסטם בו מתקיימים קשרים והשפעות הדדיות. הקשרים הם החצים בתוך המעגל (בלחיצה יוצג הסבר).

בלחיצה על גורם תציג את המידע הבא: הגדרה, דרכי השפעה על גורמים אחרים, צורת המדידה, הקשר למוביליות, הצגת השפעתו של כל גורם על הגורמים אחרים.

אקוסיסטם: לידה עד 18

עבור ילדים בגילֵי 0-18

המפה מציגה את הגורמים בסביבה הביתית, הסביבה הלימודית וסביבת המגורים אשר תומכים בהתפתחות מיטבית והחסמים המעכבים אותם.

זוהו 28 מאפיינים של האקוסיסטם המשפיעים על סיכויי ההצלחה של הפרט. הספרות המחקרית הקיימת לא מאפשרת לדרג אותם לפי עוצמת השפעתם ועל כן מפת האקו סיסטם ממפה את הקשרים בין הגורמים בסביבה על מנת לבחון כיצד ניתן לייצר השפעה אפקטיבית ומירבית על מוביליות של הפרט.

 

למתודולוגיה

הג'וקרים

  הגורמים שמשפיעים באופן ישיר ועקיף על המספר הגדול ביותר של גורמים אחרים באקו-סיסטם.
 • תשתיות מוזנחות וזיהום
 • מסוגלות קולקטיבית
 • יציבות האוכלוסייה
 • סגרגציה כלכלית
 • סדר ציבורי ותחושת ביטחון
 • אמון, חיבוריות ותחושת שייכות
 • שלומות (הורים)
 • הון חברתי

הכי מושפעים

  הגורמים שמושפעים על ידי המספר הגדול של גורמים אחרים באקו-סיסטם.
 • אקלים כיתתי ובית ספרי
 • קבוצת שווים מקדמת
 • סביבה פיזית בטוחה ומותאמת
 • מעורבות הורית
 • חום ותמיכה רגשית
 • הזנחה הורית
 • בריאות ואורח חיים (הורים)
 • אינטראקציות איכותיות

לא מושפעים

  הגורמים שלא מושפעים בכלל על ידי גורמים אחרים באקו-סיסטם.
 • מאפייני מורים
 • תשתיות מוזנחות וזיהום
 • שירותים קהילתיים
 • ריבוי מודלים לחיקוי
 • יציבות האוכלוסייה
 • שירותים ציבוריים
 • נורמות וציפיות
 • סגרגציה כלכלית
 • משאבים חומריים
 • משאבי זמן ופניות
לתצוגת המפה המלאה יש להיכנס ממחשב שולחני