ברוכות הבאות וברוכים הבאים למפת תקופת הבגרות: 35-18

מפה זו מציגה גורמים ברמת הפרט המשפיעים על מוביליות חברתית בגילֵי 35-18.

השאלה שהמפה מבקשת לענות עליה: כיצד מצמצמים את הקשר בין מאפייני הרקע של הפרט לבין יכולתו לממש בצורה מיטבית את כישוריו ויכולותיו?

המפה כוללת 11 גורמים  שיש להשפיע עליהם ומציגה את קבוצת הגיל שבה לגורם יש השפעה קריטית או חשובה.

הגורמים מחולקים לארבע קטגוריות: גורמים מקדמי מוביליות – כישורים/יכולות ומשאבים, גורמים מעכבי מוביליות – בריאותי/נפשי וסטטוס אישי.

בלחיצה על כל גורם יוצג הפירוט הבא: הגדרה, חשיבות הגורם לקידום למוביליות, באילו אוכלוסיות הוא משמעותי במיוחד, דוגמאות לדרכי השפעה ודוגמאות לתוכניות התערבות מוצלחות.

תקופת הבגרות: 18 עד 35

מפה זו מציגה אילו גורמים נדרש לקדם ברמת הפרט המשפיעים על מוביליות חברתית. השאלה שהמפה מבקשת לענות עליה: כיצד מקדמים...
מפה זו מציגה אילו גורמים נדרש לקדם ברמת הפרט המשפיעים על מוביליות חברתית. השאלה שהמפה מבקשת לענות עליה: כיצד מקדמים את מאפייני הפרט בגילֵי 18 עד 35 המקדמים מימוש מיטבי של יכולות?

למתודולוגיה

גורמים מקדמי מוביליות:

מקדמי מוביליות

גורמים, על פי המחקרים שמופיעים במפת הידע, שמקדמים את המוביליות החברתית של הפרט

כישורים/יכולות

משאבים

גורמים מעכבי מוביליות:

מעכבי מוביליות

גורמים, על פי המחקרים שמופיעים במפת הידע, שמעכבים או שחוסמים את המוביליות החברתית של הפרט

בריאותי/נפשי

סטטוס אישי

לתצוגת המפה המלאה יש להיכנס ממחשב שולחני