תגיות

 • אלימות
 • בריאות (פיזית ונפשית)
 • חינוך (פורמאלי ובלתי פורמאלי)
 • מוגבלויות (פיזיות)
 • רווחה
 • תעסוקה
 • כל התגיות

אקוסיסטם : לידה עד 18

פרט : גילאי לידה עד 18

פרט : גילאי 18 עד 35

 • תשתיות מוזנחות וזיהום

  אקוסיסטם מאפייני שכונה/ישוב

  תשתיות מוזנחות וזיהום

  סביבת מגורים פיזית המתאפיינת במפגעי רעש, לכלוך, מבנים מוזנחים, כבישים משובשים, היעדר מדרכות, מיעוט שטחים פתוחים וכיו"ב.
  קריאה נוספת
 • שירותים קהילתיים

  אקוסיסטם מאפייני שכונה/ישוב

  שירותים קהילתיים

  קיום מוסדות ומענים קהילתיים נגישים, המציעים שירותים מגוונים ואיכותיים. קריאה נוספת
 • ריבוי מודלים לחיקוי

  אקוסיסטם מאפייני שכונה/ישוב

  ריבוי מודלים לחיקוי

  חשיפה של ילדים ובני נוער למבוגרים בסביבתם הקרובה אשר מספקים עבורם דוגמאות מגוונות לחיים נורמטיביים ומעצבים את אופק האפשרויות שלהם. קריאה נוספת
 • קבוצת שווים מקדמת

  אקוסיסטם מאפייני שכונה/ישוב

  קבוצת שווים מקדמת

  דפוסי התנהגות מיטיבים (לדוגמה: הימנעות מעישון, מצריכת סמים ואלכוהול ומהתנהגות מסוכנת) ונורמות חיוביות (חשיבות מאמץ והצלחה) של הילדים/בני הנוער איתם או בסביבתם הילד/הנער מתרועע. קריאה נוספת
 • מסוגלות קולקטיבית

  אקוסיסטם מאפייני שכונה/ישוב

  מסוגלות קולקטיבית

  תכונה של קהילה אשר נתפסת על ידי חבריה כבעלת שליטה על הסדר הציבורי וכמסוגלת לפעול ביחד לקידום מטרות ופתרון בעיות משותפות, מתוך הנכונות והרצון של פרטים בה לקדם את טובת הכלל. קריאה נוספת
 • מעורבות אזרחית

  אקוסיסטם מאפייני שכונה/ישוב

  מעורבות אזרחית

  קיום שיח ציבורי פעיל ועשיר ונכונות של תושבי שכונה/איזור מגורים להשקיע משאבי זמן וכסף בפעילות אזרחית קהילתית כדוגמת הצבעה בבחירות המקומיות, התנדבות קהילתית, השתתפות בוועדות ציבוריות/מקומיות וכיו"ב. קריאה נוספת
 • סדר ציבורי ותחושת ביטחון

  אקוסיסטם מאפייני שכונה/ישוב

  סדר ציבורי ותחושת ביטחון

  ביטחון אובייקטיבי מתייחס למיעוט אירועים המאיימים על הסדר הציבורי ושלומם של תושבי השכונה, כדוגמת מעשי וונדליזם ואלימות. ביטחון סובייקטיבי מתייחס לתחושת התושבים בשכונה כי הסתובבות בשכונה אינה מאיימת על שלומם. קריאה נוספת
 • שלומות (הורים)

  אקוסיסטם סביבה ביתית

  שלומות (הורים)

  מצב נפשי כללי של שמחה, סיפוק ושגשוג, והיעדר דיכאון, תחושת בדידות וחרדה.
  קריאה נוספת
 • קונפליקט ביתי

  אקוסיסטם סביבה ביתית

  קונפליקט ביתי

  אווירה טעונה בבית הכוללת קונפליקטים, אלימות מילולית ו/או אלימות פיזית בין ההורים. קריאה נוספת
 • סביבה פיזית בטוחה ומותאמת

  אקוסיסטם סביבה ביתית

  סביבה פיזית בטוחה ומותאמת

  סביבה ביתית אשר מספקת גירויים אינטלקטואלים וחושיים המותאמים לגילו של הילד, מאובזרת במתקני בטיחות וחפה ממפגעי בטיחות שהילד חשוף להם.
  קריאה נוספת
 • מתח כרוני ועקה (הורים)

  אקוסיסטם סביבה ביתית

  מתח כרוני ועקה (הורים)

  תחושת ספק רב של ההורה באשר ליכולתו להתגבר על מצב מסוים (קושי בגידול ילדים, קושי כלכלי, התמודדות עם משברים וכיו"ב), בתקופת מסוימת של זמן, אשר יש לה ביטויים פיזיולוגיים, תפקודיים, פיזיים ונפשיים.
  קריאה נוספת
 • משאבים חומריים

  אקוסיסטם סביבה ביתית

  משאבים חומריים

  המקרים בהם היכולת הכלכלית לבדה מהווה מכשול (ישיר או עקיף) להבטחת תנאים מינימליים להתפתחות מיטבית. קריאה נוספת
 • משאבי זמן ופניות

  אקוסיסטם סביבה ביתית

  משאבי זמן ופניות

  היכולת של הורים להשקיע זמן ומשאבים מנטאליים לצרכי חינוך, טיפוח, שיחה ובילוי עם ילדיהם. קריאה נוספת
 • הון חברתי

  אקוסיסטם סביבה ביתית

  הון חברתי

  הרשת חברתית של הורי המשפחה, הכוללת בני משפחה וחברים קרובים המספקים תמיכה רגשית, ידע, עזרה יומיומית וסיוע כלכלי. קריאה נוספת
 • מעורבות הורית

  אקוסיסטם סביבה ביתית

  מעורבות הורית

  קיום קשר יציב בין ההורה לבין המורה/המטפל/ת במסגרות החינוכיות/טיפוליות, מעקב של ההורה אחר הפעילות וההתקדמות הלימודית של הילד בבית הספר, השתתפות של ההורה בפעילויות הילד במסגרות השונות, מודעות של ההורה לפעילויות הילד ולעולמו החברתי מחוץ לבית וכיו"ב. קריאה נוספת
 • ידע הורי

  אקוסיסטם סביבה ביתית

  ידע הורי

  ידע תיאורטי ופרקטי אודות נושאים כדוגמת המאפיינים של סביבה בטוחה ומותאמת והדרכים להטמעתה בבית, אבני הדרך של התפתחות מיטבית, הדרכים לתמוך בהתפתחות מיטבית ולעודד אותה וכיו"ב. קריאה נוספת
 • חום ותמיכה רגשית

  אקוסיסטם סביבה ביתית

  חום ותמיכה רגשית

  היכולת של הורים לזהות ולפרש נכונה את צרכי הילד, בדגש על צרכיו הרגשיים, ולהגיב להם באופן הולם. קריאה נוספת
 • הזנחה הורית

  אקוסיסטם סביבה ביתית

  הזנחה הורית

  קושי לספק במידה בסיסית את צרכיו הרגשיים, הפיזיים והבריאותיים של הילד. קריאה נוספת
 • בריאות ואורח חיים (הורים)

  אקוסיסטם סביבה ביתית

  בריאות ואורח חיים (הורים)

  מצב בריאותי תקין של הורים, היעדר התנהגויות מזיקות (כדוגמת עישון ושימוש באלכוהול וסמים) וניהול אורח חיים בריא הכולל פעילות גופנית ותזונה נכונה. קריאה נוספת
 • איתור מוקדם של עיכובים וקשיים

  אקוסיסטם סביבה ביתית

  איתור מוקדם של עיכובים וקשיים

  היכולת של ההורה לזהות "דגלים אדומים" – סימנים שעשויים להעיד על קשיים וחסמים להתפתחות (פיזיולוגית, קוגניטיבית, שפתית, תקשורתית) מיטבית, ולהגיב אליהם באמצעות פנייה לגורמים המתאימים
  קריאה נוספת
 • אינטראקציות איכותיות

  אקוסיסטם סביבה ביתית

  אינטראקציות איכותיות

  תקשורת מילולית ולא-מילולית בין התינוק/פעוט לבין מטפליו העיקריים, במסגרתה המבוגר רגיש לתחושות, לפעולות וליכולות של התינוק/פעוט, מגלה רגשות חיוביים כלפיו ומאפשר לו ללמוד מחוויותיו על ידי פעולות כדוגמת תיווך, מיקוד קשב, שאילת שאלות, וכיו"ב קריאה נוספת
 • השמנה

  לידה עד 18 התפתחות פיזית/פזיולוגית

  השמנה

  המדד המקובל למדידת השמנה הוא ה- BMI (Body mass Index) המוגדר כמשקל הגוף בקילוגרמים חלקי ריבוע הגובה במטרים. השמנת יתר מוגדרת כמצב בו מדד ה- BMI גבוה מ-03 קריאה נוספת
 • תחלואה

  לידה עד 18 התפתחות פיזית/פזיולוגית

  תחלואה

  התפתחות פיזיולוגית תקינה בגיל הרך ומניעת תחלואה הנגרמת על ידי גורמים סביבתיים כגון תזונה לקויה קריאה נוספת
 • עקה

  לידה עד 18 התפתחות פיזית/פזיולוגית

  עקה

  תחושת מצוקה הנובעת מפגיעה במצב האיזון כתוצאה מגירוי מוחשי או פסיכולוגי. תחושה זו עשוייה להוביל לקושי בהתמודדות עם גורם הלחץ וחוסר הסתגלות התנהגותי, פסיכולוגי (דיכאון וחרדה) או פיסיולוגי (דיכוי המערכת החיסונית, לחץ דם גבוה וכיו"ב). קריאה נוספת
 • עישון

  לידה עד 18 התפתחות פיזית/פזיולוגית

  עישון

  קריאה נוספת
 • שליטה עצמית

  לידה עד 18 התפתחות חברתית/רגשית

  שליטה עצמית

  היכולת לפעול באופן המקדם מטרות ארוכות טווח, תוך חיזוק התנהגויות רצויות, דחיית פיתויים והימנעות מהתנהגויות בעלות השלכות שליליות קריאה נוספת
 • כישורים חברתיים

  לידה עד 18 התפתחות חברתית/רגשית

  כישורים חברתיים

  כישורי תקשורת, אמפתיה, אכפתיות, יכולת לחלוק ונטייה לשתף פעולה המאפשרים לתקשר ביעילות עם אחרים, ליצור ולשמר מערכות יחסים ולהימנע מתגובות חברתיות בלתי מקובלות קריאה נוספת
 • כישורים רכים

  לידה עד 18 התפתחות חברתית/רגשית

  כישורים רכים

  מיומנויות ותכונות שאינן קשורות בעיסוק מסויים (כדוגמת השכלה או ניסיון מקצועי) הכוללים: גמישות, יעילות, עצמאות, יצירתיות, תכנון וארגון, גישה פרו-אקטיבית, חקירה חיפוש וניהול מידע, מוסר עבודה, ניהול זמן, וכיו"ב קריאה נוספת
 • שייכות

  לידה עד 18 התפתחות חברתית/רגשית

  שייכות

  אמונה עצמית לגבי מידת ההתאמה בין אדם לסביבתו, בהקשרים משמעתיות בחיים (כגון לימודים, עבודה, וכדומה) קריאה נוספת
 • דפוס חשיבה מתפתח

  לידה עד 18 התפתחות חברתית/רגשית

  דפוס חשיבה מתפתח

  תפיסה עצמית לגבי יכולות שונות (כגון אינטליגנציה, יכולת מתמטית, וכד',) המתאפיינת באמונה כי יכולות אלו ניתנות לשינוי ולשיפור. קריאה נוספת
 • כישורים אורייניים

  לידה עד 18 התפתחות קוגניטיבית

  כישורים אורייניים

  מיומנויות קריאה וכתיבה העומדות בבסיס יכולות החשיבה, התקשורת ורכישת הדעת קריאה נוספת
 • כישורים מתמטיים

  לידה עד 18 התפתחות קוגניטיבית

  כישורים מתמטיים

  היכולת להבין ולזהות את תפקידה של המתמטיקה בעולם, לבצע שיקולים מבוססים היטב, להשתמש ולעסוק במתמטיקה בדרכים ובאופנים המתאימים לחיי הפרט של אדם מודע, אחראי, מועיל ובעל יכולת התבוננות ותגובה לנעשה סביבו קריאה נוספת
 • גירושים/פרידה

  18 עד 35 סטטוס אישי

  גירושים/פרידה

  הסיום הפורמלי של הנישואין בין שני בני זוג קריאה נוספת
 • לחץ

  18 עד 35 בריאותי/נפשי

  לחץ

  תחושת מצוקה הנובעת מפגיעה במצב האיזון כתוצאה מגירוי מוחשי או פסיכולוגי. תחושה זו עשוייה להוביל לקושי בהתמודדות עם גורם הלחץ וחוסר הסתגלות התנהגותי, פסיכולוגי (דיכאון וחרדה) או פיסיולוגי (דיכוי המערכת החיסונית, לחץ דם גבוה וכיו"ב). קריאה נוספת
 • בריאות לקויה

  18 עד 35 בריאותי/נפשי

  בריאות לקויה

  פרטים הסובלים מ: תחלואה כרונית (כדוגמת סכרת, מחלות קרדיו-וסקולאריות, מחלות נשימתיות, דלקת פרקים וכיו"ב). גורמי הסיכון למחלות כרוניות כוללים (אך לא מוגבלים ל) יתר לחץ דם, רמות שומנים גבוהות בדם, השמנה, חוסר פעילות גופנית, עישון והרגלי תזונה לקויים. מולטי מורבידיות, אשר אינן ניתנות לריפוי, ודורשות מהפרט תחזוק וטיפול תמידיים. קריאה נוספת
 • בדידות

  18 עד 35 בריאותי/נפשי

  בדידות

  פער בין רצונו של האדם למערכות יחסים חברתיות לבין קשריו החברתיים בפועל. בדידות, שהינה התפיסה של האדם על מצבו החברתי, מובחנת מבידוד חברתי, אשר מתייחס לכמות האובייקטיבית של הקשרים החברתיים בהם הפרט מעורב. תחושת בדידות לרוב מניעה לפעולה (או הימנעות) באופן דומה לרעב וצמא המהווה רמז פנימי המפעיל התנהגות אשר תמנע פגיעה – במקרה הזה, הימנעות מאינטראקציות חברתיות לא מספקות קריאה נוספת
 • מסוגלות ותחושת שליטה

  18 עד 35 כישורים/יכולות

  מסוגלות ותחושת שליטה

  התפיסה הסובייקטיבית של הפרט אודות מידת השפעתו על המציאות – אמונתו כי הישגיו וכשלונותיו הם תוצאה של בחירותיו ופעולותיו, אשר משפיעה על רגשות והתנהגות, בשילוב האמונה כי ביכולתו להתמודד עם משימות מורכבות על ידי נקיטת ולעמוד באתגרים שונים שהחיים עשויים לזמן לו קריאה נוספת
 • תמונת עתיד

  18 עד 35 כישורים/יכולות

  תמונת עתיד

  תהליך הנעה ורגולציה עצמית במסגרתו הפרט פורט את שאיפותיו, ציפיותיו וערכיו בכלל תחומי החיים לרשימת מטרות ויעדים, המנחים אותו בבניית תכנית פעולה לטווחי זמן משתנים, מהווים את המדדים לאורם הוא בוחן את התקדמותו, ומאפשרים לו לצפות מראש קונפליקטים בין תפקידי חיים שונים ולהתמודד עמם, תוך התפשרות מינימאלית קריאה נוספת
 • הכשרה מקצועית איכותית

  18 עד 35 משאבים

  הכשרה מקצועית איכותית

  הכשרה מקצועית איכותית מהווה ערוץ אלטרניטיבי למוביליות חברתית, במקביל לערוץ ההשכלה האקדמית, בזכות היותה: (1) מושכת קהל יעד מתאים (2) מתאפיינת בשיעור מסיימים גבוה/שיעור נשירה נמוך (3) מאפשרת השתלבות מהירה בתעסוקה איכותית ומכניסה קריאה נוספת
 • השכלה אקדמית

  18 עד 35 משאבים

  השכלה אקדמית

  סיום הלימודים וקבלת תואר באחת מהאוניברסיטאות והמכללות המורשות בארץ או בחו"ל קריאה נוספת
 • ידע

  18 עד 35 משאבים

  ידע

  ידע עצמי: היכרות של הפרט עם עצמו (נטיותיו, כישוריו, יכולותיו, חוזקותיו וחולשותיו) ידע על עולם התעסוקה: היכרות של הפרט עם עולם העבודה (מקצועות שונים ומאפייניהם - תנאי עבודה, סביבת עבודה, כישורים ויכולות נדרשים), עם הדרישות שמסלולים שונים מציבים והדרך למלאן קריאה נוספת
 • הון חברתי מגשר

  18 עד 35 משאבים

  הון חברתי מגשר

  מערך קשרים המחבר בין הפרט לבין פרטים מחוץ לקבוצת השייכות שלו (כלומר, פרטים מקבוצות אתנית, מעמדית, דתית שונות) ומספק נגישות למגוון רחב יותר של אפשרויות תעסוקתיות ולימודיות קריאה נוספת
 • הון חברתי מחבר

  18 עד 35 משאבים

  הון חברתי מחבר

  מערך קשרים חזקים ואיכותיים שמחזיק הפרט עם בתוך קבוצת השייכות שלו (כוללת בני משפחה, חברים, שכנים) המתאפיין ביחסי הדדיות, שייכות ואמון ומספק סוגים שונים של תמיכה (פיננסית, אינסטרומנטלית, זהותית ורגשית) קריאה נוספת