אודות השותפים

ב-2019 חברו יחדיו ג'וינט ישראל-אשלים, קרן רש"י, עמותת ג'ינדאס לקידום התחדשות עירונית חברתית, ותוכנית יתד במשרד הרווחה על מנת למפות את הגורמים המשפיעים על קידום מוביליות בישראל מלידה עד גיל 35.
עבודת מחקר זו מבוססת על מפת הידע למוביליות כלכלית חברתית שיזמו וקידמו משרד החינוך וג'וינט ישראל-אשלים ב-2017.