מילון מונחים

אקוסיסטם

אקוסיסטם הוא מושג המתאר מערכת אנושית על מכלול הפרטים, הקבוצות, הארגונים, והכוחות המרכיבים אותה. בהקשר של מוביליות חברתית, האקו-סיסטם היא הסביבה שבה ילד/ילדה גדלים.

מוביליות חברתית

מצב לפיו הסיכוי של הפרט לשפר את איכות חייו – בהיבטים של קיום בסיסי, דיור, חינוך והשכלה, תעסוקה ופרנסה, בריאות, השתייכות חברתית ומשפחתית, שלומות ואוטונומיה - ולשנות את מעמדו על הסולם (ריבוד) החברתי במהלך חייו, אינו נקבע בלעדית על ידי מאפייני הרקע שלו.