ברוכות הבאות וברוכים הבאים לכלי התיעדוף של מפת האקוסיסטם

כלי התיעדוף מיועד לסייע בגיבוש אסטרטגיית פעולה ברמת האקוסיסטם לקידום מוביליות חברתית של גילאי 0-18.

בכלי תמצאו רשימה של 28 הגורמים הסביבתיים שבכוחם לקדם או לעכב מוביליות חברתית. השקעה בגורם מסויים באקוסיסטם עשויה לחזק גורמים אחרים באופן ישיר או עקיף, כפי שמוצג בעמוד אודות אקוסיסטם.
באמצעות כלי התיעדוף תוכלו לזהות היקפי השפעה פוטנציאליים באקוסיסטם. פשוט סמנו גורמים מהרשימה בצד שמאל. עם כל גורם שתסמנו יסומנו אוטומטית הגורמים המושפעים ישירות או בעקיפין.

1/2

בצד ימין תוכלו לראות סיכום של התוצאות ומקרא לזיהוי סוגי ההשפעות. שימו לב שאותו הגורם עשוי להיות מושפע גם ישירות וגם בעקיפין מספר פעמים.
סה"כ גורמים מושפעים – כל גורם נספר פעם אחת
גורמים שנבחרו/מושפעים – כל השפעה נוספת נספרת

בנוסף תמצאו בצד ימין מקרא של שלושת סוגי הגורמים המיוחדים.
שימו לב- לא כל גורם הוא בעל השפעה על אחרים ולא כל גורם ניתן להשפעה. עם זאת, ישנם גורמים בעלי השפעה רחבה ואף מפתיעה.

מאפייני שכונה/ישוב

 • תשתיות מוזנחות וזיהום

  סביבת מגורים פיזית המתאפיינת במפגעי רעש, לכלוך, מבנים מוזנחים, כבישים משובשים, היעדר מדרכות, מיעוט שטחים פתוחים וכיו"ב.

  קראו עוד ›

 • שירותים קהילתיים

  קיום מוסדות ומענים קהילתיים נגישים, המציעים שירותים מגוונים ואיכותיים.

  קראו עוד ›

 • ריבוי מודלים לחיקוי

  חשיפה של ילדים ובני נוער למבוגרים בסביבתם הקרובה אשר מספקים עבורם דוגמאות מגוונות לחיים נורמטיביים ומעצבים את אופק האפשרויות שלהם.

  קראו עוד ›

 • קבוצת שווים מקדמת

  דפוסי התנהגות מיטיבים (לדוגמה: הימנעות מעישון, מצריכת סמים ואלכוהול ומהתנהגות מסוכנת) ונורמות חיוביות (חשיבות מאמץ והצלחה) של הילדים/בני הנוער איתם או בסביבתם הילד/הנער מתרועע.

  קראו עוד ›

 • מסוגלות קולקטיבית

  תכונה של קהילה אשר נתפסת על ידי חבריה כבעלת שליטה על הסדר הציבורי וכמסוגלת לפעול ביחד לקידום מטרות ופתרון בעיות משותפות, מתוך הנכונות והרצון של פרטים בה לקדם את טובת הכלל.

  קראו עוד ›

 • מעורבות אזרחית

  קיום שיח ציבורי פעיל ועשיר ונכונות של תושבי שכונה/איזור מגורים להשקיע משאבי זמן וכסף בפעילות אזרחית קהילתית כדוגמת הצבעה בבחירות המקומיות, התנדבות קהילתית, השתתפות בוועדות ציבוריות/מקומיות וכיו"ב.

  קראו עוד ›

 • יציבות האוכלוסייה

 • שירותים ציבוריים

  היצע רחב של שירותים ציבוריים איכותיים ונגישים (כדוגמת רפואה קהילתית, מסגרות טיפוליות וחינוכיות, מתקני גמילה, שירותי רווחה וכיו"ב) המקיימים בניהם קשרים הדדיים של שיתוף פעולה ורצף טיפולי.

  קראו עוד ›

 • נורמות וציפיות

  קהילה אשר חבריה חולקים ערכים ונורמות ובני הנוער להתנהג בהתאם לנורמות הנוגעים לחשיבות של מאמץ, עבודה קשה והצבת מטרות, ומצפים מהילדים ובני הנוער להתנהג בהתאם לנורמות וערכים אלה (למשל: "להיות עסוקים" – ללכת לחוגים אחרי הצהריים, לעבוד בחופשות הקיץ וכיו"ב).

  קראו עוד ›

 • סגרגציה כלכלית

  סביבת מגורים המתאפיינת בהומוגניות סוציואקונומית של חבריה.

  קראו עוד ›

 • סדר ציבורי ותחושת ביטחון

  ביטחון אובייקטיבי מתייחס למיעוט אירועים המאיימים על הסדר הציבורי ושלומם של תושבי השכונה, כדוגמת מעשי וונדליזם ואלימות. ביטחון סובייקטיבי מתייחס לתחושת התושבים בשכונה כי הסתובבות בשכונה אינה מאיימת על שלומם.

  קראו עוד ›

 • אמון, חיבוריות ותחושת שייכות

  אמון חיבוריות ותחושת שייכות מאפיינים קהילה בה חבריה רואים בקהילה מרכיב בזהותם, סומכים על אנשים אחרים בקהילה ומאוגדים איתם בקשרים עמידים של עזרה הדדית.

  קראו עוד ›

סביבה ביתית

 • שלומות (הורים)

  מצב נפשי כללי של שמחה, סיפוק ושגשוג, והיעדר דיכאון, תחושת בדידות וחרדה.

  קראו עוד ›

 • קונפליקט ביתי

  אווירה טעונה בבית הכוללת קונפליקטים, אלימות מילולית ו/או אלימות פיזית בין ההורים.

  קראו עוד ›

 • סביבה פיזית בטוחה ומותאמת

  סביבה ביתית אשר מספקת גירויים אינטלקטואלים וחושיים המותאמים לגילו של הילד, מאובזרת במתקני בטיחות וחפה ממפגעי בטיחות שהילד חשוף להם.

  קראו עוד ›

 • מתח כרוני ועקה (הורים)

  תחושת ספק רב של ההורה באשר ליכולתו להתגבר על מצב מסוים (קושי בגידול ילדים, קושי כלכלי, התמודדות עם משברים וכיו"ב), בתקופת מסוימת של זמן, אשר יש לה ביטויים פיזיולוגיים, תפקודיים, פיזיים ונפשיים.

  קראו עוד ›

 • משאבים חומריים

  המקרים בהם היכולת הכלכלית לבדה מהווה מכשול (ישיר או עקיף) להבטחת תנאים מינימליים להתפתחות מיטבית.

  קראו עוד ›

 • משאבי זמן ופניות

  היכולת של הורים להשקיע זמן ומשאבים מנטאליים לצרכי חינוך, טיפוח, שיחה ובילוי עם ילדיהם.

  קראו עוד ›

 • הון חברתי

  הרשת חברתית של הורי המשפחה, הכוללת בני משפחה וחברים קרובים המספקים תמיכה רגשית, ידע, עזרה יומיומית וסיוע כלכלי.

  קראו עוד ›

 • מעורבות הורית

  קיום קשר יציב בין ההורה לבין המורה/המטפל/ת במסגרות החינוכיות/טיפוליות, מעקב של ההורה אחר הפעילות וההתקדמות הלימודית של הילד בבית הספר, השתתפות של ההורה בפעילויות הילד במסגרות השונות, מודעות של ההורה לפעילויות הילד ולעולמו החברתי מחוץ לבית וכיו"ב.

  קראו עוד ›

 • ידע הורי

  ידע תיאורטי ופרקטי אודות נושאים כדוגמת המאפיינים של סביבה בטוחה ומותאמת והדרכים להטמעתה בבית, אבני הדרך של התפתחות מיטבית, הדרכים לתמוך בהתפתחות מיטבית ולעודד אותה וכיו"ב.

  קראו עוד ›

 • חום ותמיכה רגשית

  היכולת של הורים לזהות ולפרש נכונה את צרכי הילד, בדגש על צרכיו הרגשיים, ולהגיב להם באופן הולם.

  קראו עוד ›

 • הזנחה הורית

  קושי לספק במידה בסיסית את צרכיו הרגשיים, הפיזיים והבריאותיים של הילד.

  קראו עוד ›

 • בריאות ואורח חיים (הורים)

  מצב בריאותי תקין של הורים, היעדר התנהגויות מזיקות (כדוגמת עישון ושימוש באלכוהול וסמים) וניהול אורח חיים בריא הכולל פעילות גופנית ותזונה נכונה.

  קראו עוד ›

 • איתור מוקדם של עיכובים וקשיים

  היכולת של ההורה לזהות "דגלים אדומים" – סימנים שעשויים להעיד על קשיים וחסמים להתפתחות (פיזיולוגית, קוגניטיבית, שפתית, תקשורתית) מיטבית, ולהגיב אליהם באמצעות פנייה לגורמים המתאימים

  קראו עוד ›

 • אינטראקציות איכותיות

  תקשורת מילולית ולא-מילולית בין התינוק/פעוט לבין מטפליו העיקריים, במסגרתה המבוגר רגיש לתחושות, לפעולות וליכולות של התינוק/פעוט, מגלה רגשות חיוביים כלפיו ומאפשר לו ללמוד מחוויותיו על ידי פעולות כדוגמת תיווך, מיקוד קשב, שאילת שאלות, וכיו"ב

  קראו עוד ›

סביבה לימודית

 • אקלים כיתתי ובית ספרי

  אווירה וסביבת למידה מכבדת ובטוחה התורמת לרווחתם הנפשית של התלמידים, לתחושת השייכות שלהם ולמידה בה הם חשים מוגנים.

  קראו עוד ›

 • מאפייני מורים

  מורים איכותיים המתאפיינים בתחושת מסוגלות גבוהה, היכרות עם טכניקות הוראה יעילות, ידע על התפתחות נורמטיבית של ילדים בתחומים שונים, מיומנויות ניטור והערכה של קשיים וחסמים, רגישות לצרכי ילדים ומערך ציפיות מותאם ומקדם

  קראו עוד ›