אודות המחקר

ב-2019 חברו יחדיו ג'וינט ישראל-אשלים, קרן רש"י, עמותת ג'ינדאס לקידום התחדשות עירונית חברתית, ותוכנית יתד במשרד הרווחה על מנת למפות את הגורמים המשפיעים על קידום מוביליות בישראל – הגורמים ששיפורם ישבור את המשוואה בין כתובת ורקע סוציו-אקונומי לסיכויי הצלחה בחיים הבוגרים. המחקר נערך ע"י מכון ERI בליווי ועדת היגוי מטעם השותפים.

רקע אודות המחקר:

בשנת 2017 משרד החינוך וג'וינט ישראל-אשלים חברו יחדיו במטרה ליצור מפת ידע למוביליות כלכלית חברתית המזהה את הגורמים המשפיעים על היכולת לעלות בסולם החברתי בישראל.

בשנת 2019 הצטרפו ליוזמה ג'ינדאס העמותה לקידום התחדשות עירונית חברתית, קרן רש"י , ותוכנית יתד במשרד הרווחה ובעזרתם הורחב באופן משמעותי היקף מפת הידע והמחקר הגלום בה.

מכון ERI ערך את מפת הידע בליווי ועדת היגוי מטעם השותפים.

 

המוטיבציה והסבר למחקר:

בישראל, הזדמנויות של הפרט וסיכויי הצלחתו בחייו הבוגרים תלויים במידה רבה מאוד במקום בו הוא נולד ובמצבם החברתי-כלכלי של הוריו.

להרחבה לחצו כאן

המחקר ביקש לסמן את הגורמים ששיפורם ישבור את המשוואה בין כתובת ומאפייני רקע למצב סוציו-אקונומי וסיכויי הצלחה בחיים הבוגרים.

הכלי שנבנה במסגרת המחקר הוא תוצר של איסוף נתונים מסקירת ספרות רחבה וניתוחם בשיטות מחקר מתקדמות כמו ניתוח רשתות ולמידת מכונה (machine learning). הוא מתבסס על ניתוח-על (מטא-אנליזה) של מאות מחקרים מהעולם שבחנו התערבויות בתקופת הילדות (מלידה עד 18), ועל ניתוח נתונים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ביחס לצעירים (18-35).

מפת הידע מאגדת את ידע יישומי הרלוונטי על מנת לאפשר ולקדם מוביליות חברתית ומכילה ארבעה חלקים מרכזיים המשלימים זה את זה:

  • מפת תקופת הילדות: לידה עד גיל 18. מפה זו ענתה על השאלה: כיצד מקדמים התפתחות מיטבית של כישורים, יכולות ומוכנות לחיים הבוגרים ברמת הפרט?
  • מפת אקוסיסטם (המערכות הסובבות את הפרט בגילאי לידה עד 18). מפה זו ענתה על השאלה: מה הם המאפיינים של הסביבה המקדמים / חוסמים מוביליות?
  • מפת תקופת הבגרות הצעירה (גילאים 35-18) עונה על השאלה: כיצד מקדמים את היכולת של הפרט לממש את היכולות והכישורים שלו ולקבל החלטות מיטביות?
  • מפת תקופת הבגרות ברמת הפרט 18-35 עבור צעירים במצבי סיכון. מפה זו מוסיפה גורמים יחודיים שיש לקדם לאוכלוסייה זו (המפה אינה חלק מהאתר).

בכל ארבע המפות, זוהו 53 משתנים המשפיעים על מובילות חברתית בישראל.

ארבעת "מפות" הידע

אקוסיסטם: לידה עד 18

המפה מציגה את הגורמים בסביבה הביתית, הסביבה הלימודית וסביבת המגורים אשר תומכים בהתפתחות מיטבית והחסמים המעכבים אותם. זוהו 28 מאפיינים של האקוסיסטם המשפיעים על סיכויי ההצלחה של הפרט. הספרות המחקרית… להמשך קריאה

פרט: גילֵי לידה עד 18

מפת תקופת הילדות לידה עד גיל 18 מציגה אילו גורמים נדרש לקדם ברמת הפרט המשפיעים על מוביליות חברתית. השאלה שהמפה מבקשת לענות עליה: כיצד מקדמים התפתחות מיטבית של כישורים, יכולות… להמשך קריאה

צעירים בסיכון גילים 18-35

גורמים יחודיים שיש לקדם לאוכלוסייה זו (המפה אינה חלק מהאתר) לצפיה במצגת

תקופת הבגרות: 18 עד 35

מפה זו מציגה אילו גורמים נדרש לקדם ברמת הפרט המשפיעים על מוביליות חברתית. השאלה שהמפה מבקשת לענות עליה: כיצד מקדמים את מאפייני הפרט בגילֵי 18 עד 35 המקדמים מימוש מיטבי… להמשך קריאה

בסה"כ, זוהו 53 גורמים המשפיעים על מוביליות חברתית בישראל.

בכל מפה ניתן למצוא את הגורמים הרלוונטיים לה. כל הגורמים מופיעים במרוכז בעמוד התגיות שם ניתן לסנן את רשימת הגורמים לפי נושאי על המשיקים לכולם.

יש לצפות באתר ממסך מחשב על מנת לגשת לעמוד התגיות